Планете Сунчевог система

Ево једног поучног видеа о свим планетама Сунчевог система.

Categories: Вежбе | Постави коментар

Атмосфера. Време и клима – вежбе за 5.разред

Ево неких текстова и вежбица које ће вам помоћи да лакше научите основне појмове о Атмосфери, времену и метеролошким елементима. Кликом на неки од доле понуђених линкова можете да се играте и да нешто научите.

https://geoblografija.wordpress.com/2013/10/16/%d0%b0%d1%82%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/

https://learningapps.org/watch?v=peu45b3ea21

https://www.purposegames.com/game/Lua1rZPzOnP

https://www.purposegames.com/game/vremenski-elementi-instrumenti-i-sl

Categories: Вежбе | Ознаке: , , | Постави коментар

Сахарска и Подсахарска Африка – вежбе за 7.разред

Ево неколико линкова, који ће вас одвести на вежбе везане за Африку и ове њене целине:

https://learningapps.org/watch?v=p7xb56m7j21

https://www.purposegames.com/game/EPFFGnAsZU7

https://www.purposegames.com/game/1AO4Zv7byi1

https://learningapps.org/watch?v=pggzksg7k21

https://www.purposegames.com/game/d0b4d180d0b6d0b0d0b2d0b5-d181d0b5d0b2d0b5d180d0bdd0b5-d0b0d184d180d0b8d0bad0b5-game

https://www.purposegames.com/game/d180d0b5d0b3d0b8d198d0b5-d0b0d184d180d0b8d0bad0b5-game

https://www.purposegames.com/game/d180d0b5d199d0b5d184-d0b8-d180d0b0d0b7d183d192d0b5d0bdd0bed181d182-d0b0d184d180d0b8d0bad0b5-game

Categories: Вежбе | Ознаке: , , | Постави коментар

Настава на даљину- Припрема за Завршни испит

Хидросфера ( вежбице и игрице)

 

Ево за матуранте мало игрица и вежбица да обнове своје знање о теми Хидросфера! Ако је потребно мало се подсетите неких ствари из свог уџбеника за 5. разред.

Ево линкова ка вежбицама:

https://www.purposegames.com/game/worlds-longest-rivers-quiz

https://learningapps.org/watch?v=pbxghfux220

https://learningapps.org/watch?v=pghxqzmn320

https://learningapps.org/watch?v=ppctdd5ft20

https://learningapps.org/watch?v=p2y8vbsij20

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 7

Свет као целина

 

 

На реду  нам је последња лекција Свет као целина. Искористићете презентације, које вам могу помоћи у бољем разумевању ове лекције.

Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.166.) и погледати ове презентације.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                          – објаснити појмове колонизација, деколонизација, неоколонизација

                          – објаснити појмове глобализација и мултинационалне корпорације

                          – описати улогу мас-медија у глобализацији

                          – објаснити термине: глобалисти и антиглобалисти

                                                              песимисти и оптимисти

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити рад по вашој жељи и на вама својствен начин, (рукопис, Word документ или Power Point презентација) на тему: „ Шта доноси будућност – моје лично мишљење? “

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  суботе, 23. маја до 24 часа !

http://

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 6.

Географске регије  Европе

 

 

На реду нам је последња лекција,  Географске регије Европе. Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.175. ) и добро проучити. У прилогу вам шаљем материјал, који вам може бити од помоћи у раду.

 

Урадити:     Урадити ову лекцију у виду семинарског рада или есеја ( као Word документ,

                       или као Power Point презентацију или у виду рукописа – уколико немате

                       техничке могућности). Наравно, искористите све доступне ресурсе, које имате

                       интернет, енциклопедије, новине, часописе …

                 – описати географски положај сваке од европских регија

                 – навести основне  природне карактеристике регија Европе

                 – описати основне друштвене карактеристике регија Европе

 

Домаћи задатак: 

 1. послати на који сте начин обрадили ову лекцију     

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  суботе, 23. маја  до 24:00 !

http://

http://

http://

http://

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 8.

Завичајна  географија

 

 

Горњи Милановац:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86

Општина Горњи Милановац:

http://www.gornjimilanovac.rs/

Прањани:

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8

Брезна:

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)

Каменица:

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)

Гојна Гора:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0

Теочин:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD

Коштунићи:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%B8

Срезојевци:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8

Дружетићи:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B8

Богданица:

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 6.

Привреда  Европе

 

 

На реду нам је лекција везана за Привреду Европе. Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.172. ) и добро проучити. У прилогу вам шаљем материјал, који вам може бити од помоћи.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                 – у виду теза, дефиниција, мапа ума, цртежа илина неки   вама својствен начин….

                 – навести основне карактеристике привреде Европе

                 – описати привреду Европе по секторима примарни, секундарни, терцијарни..

                 – издвојити неке посебно важне гране привреде(нпр. пољопривреда, индустрија…)

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције…) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити Питања и задатке на стр.174, фотографисати и послати

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  недеље, 17. маја  до 24:00 !

http://

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 8.

Завичајна  географија

 

На реду нам је завршни рад Географија локалне средине ( Завичајна географија – моје село), у коме ћете ви објединити сва своја географска знања стечена у основној школи.

Прочитаћете лекцију (смернице) из вашег уџбеника (стр.151.) и када на њих дате своје одговоре добићете материјал за ваш рад.

Урадити:        Урадити рад на тему Завичајна географија – моје село, по својој жељи

                         ( документ у Wordu, Power Point презентација, плакат, постер….

Рад треба да садржи следеће тезе:

– географски  положај, границе и величина вашег села(краја)

– рељеф краја,

– воде краја,

– клима вашег краја

– земљиште (педологија)

– биљни и животињски свет

– становништво (порекло и насељавање ваше фамилије), знамените личности

– насеља вашег краја( настанак, легенде о имену насеља…)

– привреда ( некад и сад) – осврт на пољопривреду, индустрију, туризам, саобраћај…

НАПОМЕНА: СВАКО ОД ВАС ПИШЕ О СВОМ СЕЛУ ОДАКЛЕ ПОТИЧЕ тј. где тренутно живи. нпр. – Прањани, Коштунићи, Теочин, Брајићи, Дружетићи, Богданица, Гојна Гора, Брезна, Срезојевци и сл.

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ваш рад

      (послати у виду документа или ППТ презентације)

Задатак урадите и пошаљите ми најкасније до петка, 22. маја!

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 7

Поларне  области

 

 

На реду  нам је лекција Поларне области. Искористићемо презентације, које ће нам помоћи да схватимо главне чињенице о овим за нас најмање познатим деловима света.

Прочитаћете лекције из вашег уџбеника Арктик (стр.159.) и Антарктик (стр.162.) и погледати ове презентације.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                          -географски положај Арктика и Антарктика и шта обухватају

                          – открића и истраживања Арктика и Антарктика

                          – сличности и разлике између Северног и Јужног пола

                          – природна богатства и привредни значај ових области

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити „сличности и разлике између Северног и Јужног пола“ тј. графички представити по вашој жељи и на вама својствен начин, (цртеж, мапа, табела, графикон…)

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  суботе, 16. маја до 24 часа !

http://

http://

 

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 6.

Становништво и насеља Европе

 

 

На реду нам је лекција везана за Становништво и насеља Европе. Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.167. ) и добро проучити. У прилогу вам шаљем материјал, који вам може бити од помоћи.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                 – у виду теза, дефиниција, мапа ума, цртежа илина неки   вама својствен начин….

                 – навести број и распоред (густину насељености) Европе

                 – набројати породице и групе народа Европе ( са примерима)

                 – описати религије( вере) Европе

                 – навести и објаснити типове насеља (према локацији, функцији и трајности)

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције…) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити „стабло народа Европе“ тј. графички представити по вашој жељи и на вама својствен начин, који све народи Европе живе у њој. (цртеж, мапа, табела, графикон…)

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  суботе, 16. маја  до 24:00 !

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 5

Угроженост биљног и животињског света на Земљи

 

 

На реду је лекција Угроженост и заштита биљног и животињског света, која ће вам помоћи да схватите позитивне и негативне стране деловања човека на поједине примерке флоре и фауне на планети Земљи.

Прочитаћете  лекцију из вашег уџбеника (стр.162. ) и погледати презентацију о Одрживом развоју и урадити следеће:

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                           – начини угрожавања животне средине

                           – објаснити појам одрживи развој

                           – навести примере угрожених  биљака и животиња на Земљи                                   

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити рад на тему „ Угрожене биљке и животиње“ тј. графички и/или текстуално представити по вашој жељи и на вама својствен начин, неке од угрожених примерака. (цртеж, мапа, табела, графикон, Word документ, Power point презентација и сл…)

( можете фотографисати и послати оба рада заједно)

Задатак   урадите  и  пошаљите  ми   до суботе, 16. маја (24:00)

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 7

Океанија и Нови Зеланд

 

На реду  нам је лекција Океанија и Нови Зеланд. Искористићемо презентацију, која ће нам помоћи да схватимо главне чињенице о овом за нас најудаљенијем делу света.

Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.155.) и погледати ову презентацију.

 

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                          -географски положај Океаније и шта обухвата

                          – поделу на 3 острвске групе

                          – поделу острва по постанку

                          – основне одлике становништва

                          – природна богатства и привреда ( пољопривреда, индустрија, саобраћај…

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  недеље, 10. маја до 24 часа !

http://

 

 

 

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 6.

Воде  Европе

 

 

На реду нам је део везан Воде Европе, прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.164. ) и добро проучити. У прилогу вам шаљем материјал, који вам може бити од помоћи.

 

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                 – у виду теза, дефиниција, мапа ума, цртежа илина неки   вама својствен начин….

                 – који су најважнији речни сливови Европе тј. у које океане и мора одлазе

                    важније реке Европе

                 – набројати важнија језера Европе

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције…) – послати у виду фотографије или документа

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  недељее, 10. маја  до 24:00 !

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 7

Аустралијски  Савез

 

 

На реду  нам је лекција Аустралијски Савез. Искористићемо презентацију, која ће нам помоћи да схватимо главне чињенице о јединој држави –  континенту на свету.

Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.152.) и погледати ову презентацију.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                          -географски положај Аустралијског Савеза и шта обухвата

                          – основне одлике становништва

                          – градови и насеља

                          – рељеф ( природне целине)

                          – природна богатства и привреда ( пољопривреда, индустрија, саобраћај…

Домаћи задатак:

 1.  послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа

      2. урадити један интервју по жељи:

         или са Џејмсом Куком (откриће и насељавање Аустралије)

         или са једним Абориџином (староседеоцем Аустралије-протеривање  и њихово истребљење)

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  суботе, 9. маја до 24 часа !

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 8.

Међународна сарадња Србије

 

 

На реду нам је лекција Међународна сарадња Србије, која ће нам помоћи да схватимо појам и значај међународне сарадње са суседним а и свим осталим државама света.

Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.147.) и погледати ову презентацију.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                         – објаснити појам глобализација и навести њене врсте

                         – објаснити настанак и значај ОУН-а

                         – објаснити сарадњу Србије и европских земаља

                            као и врсте међународне сарадње

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију (тезе, мапе ума, дефиниције…)

      (послати у виду фотографије или документа)

Задатак урадите и пошаљите ми до суботе, 9. маја до 24 часа!

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 5

БИОСФЕРА- биљни и животињски свет на Земљи

 

 

На реду је лекција Биосфера – биљни и животињски свет на Земљи, искористићемо презентацију, која ће нам помоћи да схватимо главне особине, поделу и распрострањење флоре и фауне на планети Земљи..

Прочитаћете и научити лекцију из вашег уџбеника (стр.154. ) и погледати ову презентацију.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                           – шта је биосфера?

                           – шта су абиотички и биотички фактори и који су?

                           – шта су природне зоне?

                           – набројати и објаснити простирање природних зона?

                           – навести примере биљака и животиња карактеристичних за

                             наведене природне зоне

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити карту природних зона на Земљи са легендом, која је објашњава

( можете фотографисати и послати оба рада заједно)

Задатак   урадите  и  пошаљите  ми   до суботе, 9. маја (24:00)

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину – Географија 6.

Рељеф, клима и биљни свет Европе

 

На реду нам је део везан за Рељеф, климу и биљни свет Европе, прочитаћете лекције из вашег уџбеника (стр.158.и стр.160. ) и добро проучити. У прилогу вам шаљем и презентације, које вам могу бити од помоћи, па их погледајте.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                 – у виду теза, дефиниција, мапа ума, цртежа илина неки   вама својствен начин….

                 – који су најстарији делови копна у Европи         

                 – објаснити поделу рељефа на планине и низије

                  – објаснити поделу планина по постанку (громадне, веначне и вулканске)          

                  – навести главне низије

                  – објаснити који фактори утичу на климу Европе

                  – навести и објаснити главне типове климе Европе

                  – набројати главне природне заједнице, које су заступљене у одређеним

                     деловима  европског континента ( тундре, тајге, макије, степе ….. и др.)                   

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције…) – послати у виду фотографије или документа
 2. Уз помоћ Атласа нацртати климатску карту Европе и објаснити је легендом

Задатак  урадите  и  пошаљите  ми  до  суботе, 9. маја  до 24:00 !

http://

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 5

Човек и вода

 

 

На реду је лекција Човек и вода, искористићемо презентацију, која ће нам помоћи да схватимо главне чињенице о овој лекцији. Прочитаћете и научити лекцију из вашег уџбеника (стр.146. ) и погледати ову презентацију.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

                           – значај воде за човека

                           – врсте и начини загађивања воде

                           – зашто и како требамо чувати воде од загађења тј. мере заштите         

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа
 2. урадити самосталан рад на тему Загађивање вода и њихова заштита ( сами бирате начин:

састав, плакат, разгледница, постер, флајер, Power Point презентација – нешто од овог понуђеног)

( можете фотографисати и послати оба рада заједно)

Задатак урадите и пошаљите до недеље, 3. маја (24:00) !

http://

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Настава на даљину- Географија 7

Аустралија – основне природне одлике

 

 

На реду  нам је лекција Аустралија – основне одлике. Искористићемо презентацију, која ће нам помоћи да схватимо главне чињенице о најмањем континенту на свету.

Прочитаћете лекцију из вашег уџбеника (стр.147.) и погледати ову презентацију.

Урадити:        У ваше свеске из Географије ћете извући:

-географски положај Аустралије

– разуђеност обала ( полуострва, острва, заливи)

– откриће и истраживања Аустралије

– рељеф ( природне целине)

– клима и климатски типови

– воде (реке и језера)

– природне зоне

Домаћи задатак:

 1. послати на који сте начин у свесци обрадили ову лекцију ( тезе, мапе ума, дефиниције и сл.) – послати у виду фотографије или документа

Задатак урадите и пошаљите ми до недеље, 3. маја до 24 часа !

http://

Categories: Настава на даљину | Ознаке: | Постави коментар

Направите бесплатно веб-место или блог на WordPress.com..